چسبندگی و انسداد لوله رحم (هیدروسالیکس)

چسبندگی های لوله‌ رحمی (هیدروسالیکس) معمولا در بافت اسکار رخ می دهند. این چسبندگی ها بافت فیبری را شامل می شوند که به خاطر بهبودی التهابات یا ضربه در آن نواحی به وجود می آیند.

 

 

مطلب کامل